ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ «ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ»