ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ «ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ»