ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ «ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ»